WUPPI-ordningen

WUPPI er den danske PVC-branches indsats for at indsamle og genanvende brugte PVC-produkter fra byggeriet til gavn for miljøet og den cirkulære økonomi.

Et tilbud til alle, der arbejder med byggeaffald

WUPPI-ordningen er et tilbud til alle kommuner, entreprenører, nedrivere, affaldsselskaber m.fl., der til daglig håndterer byggeaffald af hård PVC.

I samarbejde med Marius Pedersen A/S opstiller WUPPI-containere, afhenter PVC-affald og sørger for, at det genanvendes i nye PVC-produkter.

WUPPI-kredsløbet

WUPPI-systemet bidrager til effektiv ressourceudnyttelse og en cirkulær økonomi, fordi den udsorterede hårde PVC kan indgå i nye kredsløb.

Ved at frasortere den hårde PVC hjælper du med til at fremme den bæredygtige udvikling. Den indsamlede hårde PVC bliver nemlig genanvendt til nye kvalitetsprodukter. Grundet PVC'ens unikke tekniske egenskaber kan plasten genanvendes op til ti gange.

Det giver en markant CO2-besparelse, når udtjent hård PVC håndteres korrekt: For hvert kg PVC der genanvendes, spares to kg CO2. Desuden er energiforbruget 90% mindre når man genanvender PVC frem for at producere ny plast.


”Energi og råvarer er ressourcer, der skal udnyttes både effektivt og bæredygtigt som led i en cirkulær økonomi. Her passer PVC rigtig godt ind.”

Allan Larsen, Primo

TILMELD NU