WUPPI er den danske PVC-branches fælles indsamlingsordning for hård PVC

WUPPI A/S er stiftet i 1997 som en landsdækkende indsamlingsordning for byggeaffald af hård PVC. Bag selskabet står den samlede branche af producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter. WUPPI-systemet er baseret på PVC-branchens fælles initiativ og mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af PVC-byggeaffald.

WUPPI-ordningen omfatter bl.a. kommuner, private håndværkere og entreprenører.

WUPPI arbejder bl.a. sammen med Miljøstyrelsen, VinylPlus, Plastindustrien og PVC Informationsrådet om at sørge for korrekt håndtering af hård PVC.

Læs mere om medlemsvirksomhederne >>

Se også vores profilbrochure >>


Den danske WUPPI-ordning sørger for, at hård PVC-affald kan blive indsamlet på byggepladser, på genbrugspladser og i visse tilfælde også i selve produktionen.

Tilmeld dig her >>

Tilmeld dig WUPPIs nyhedsbrev og hold dig orienteret om sikker genbrug af PVC.

Læs mere her >>

Idé og mål

Mange byggematerialer som rør, tagrender og fittings er fremstillet af hård PVC. Det giver en lang række fordele - ikke mindst i form af lang levetid. Når produkterne en dag er udtjente, har PVC yderligere den fordel, at det kan genanvendes 100% til nye produkter af PVC. Det kræver blot, at der eksisterer et system, der gør det let for entreprenører, håndværker, kommunale affaldsselskaber mv. at indsamle produkterne og få dem sendt til genanvendelse.

WUPPI er grundlagt med det ene formål at medvirke til at indsamle og genanvende hård PVC på en rationel og miljørigtig måde.

WUPPI skal være landsdækkende og stå til rådighed for ikke blot private erhvervsdrivende, men også for kommuner og affaldsselskaber.

WUPPI er også en del af det fælleseuropæiske PVC-bæredygtighedsprogram VinylPlus.

På deres hjemmeside kan du læse meget mere om indsatsen for at gøre PVC til en del af en bæredygtig, cirkulær økonomi.

Recovinyl Certificate 2020 Wuppi

WUPPI – en del af VinylPlus®

Certifikatet dokumenterer, at WUPPI er medlem af Recovinyl®, som står for PVC-genanvendelsen under VinylPlus®-programmet.
TILMELD NU